Evidence-Based Management

Måling af værdi for at muliggøre forbedringer og øget agilitet
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/PAL-EBM-600-320x320.png
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/11/Scrumorg-PST_licensed-1000-320x320.png
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/20220819_134644-scaled.jpg
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/20220819_121020-1-scaled.jpg
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/20221110_095308-scaled.jpg
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/20221118_110801-scaled.jpg

PAL - Evidence-Based Management™

Med markeder og kundebehov, der konstant ændrer sig, har organisationer brug for information og dokumentation, der hjælper dem med at tilpasse sig hurtigt til nye udfordringer og muligheder, så de kan levere større værdi og opnå ægte forretningsagilitet Alligevel bruger organisationer, der anvender agile produktudviklingsteknikker, ofte traditionelle ledelsestilgange, der forventer, at lederne opstiller faste langsigtede mål og styrer fremskridtene hen imod dem med dashboards med statiske målinger.

Derfor har Scrum.org skabt Evidence-Based Management™ (EBM) rammeværket, som er en agil tilgang, der hjælper ledere med at vejlede deres teams til løbende at forbedre kunderesultater, organisationens udviklingsevne og forretningsresultater. EBM fokuserer på kundeværdi og bevidste eksperimenter for systematisk at forbedre en organisations præstationer og opnå deres strategiske mål.

Kurset omfatter også et gratis forsøg på den globalt anerkendte certificeringseksamen Professional Agile Leadership - Evidence-Based Management (PAL-EBM).

Kursusinhold

På PAL-EBM-kurset (Professional Agile Leadership™ - Evidence-Based Management), der varer en dag, lærer deltagerne, hvad EBM er, og hvordan man anvender det gennem praktisk, aktivitetsbaseret læring. Gennem en række øvelser lærer deltagerne teknikker, der understøtter en mere agil tankegang, herunder hvordan man:

 • Kan udnytte empiri til at opstille og nå strategiske mål, håndtere det ukendte og kompleksitet gennem eksperimenter og ved at tilpasse målene undervejs.
 • Skabe et kulturelt miljø ved hjælp af klare mål, passende foranstaltninger og tillid for at muliggøre selvforvaltning og autonomi.
 • Skifte samtalen væk fra at måle fremskridt udelukkende ved hjælp af teamets præstationsmålinger til et fokus på kundeorientering og forbedring af kundernes resultater.
 • Fremme operationelle forbedringer ved at bruge fire nøgleværdiområder (urealiseret værdi, aktuel værdi, tid til markedsføring og evne til innovation) som linser for evidensbaseret beslutningstagning.

Læringsmål

 • Forstå de væsentlige aspekter af mål og metrikker, og hvordan de påvirker adfærd og en organisations kultur og værdier
 • Hjælpe organisationer med at omfavne empirisme som en ledelsestilgang, herunder brugen af eksperimenter til gradvist at styre mod organisationens mål
 • En forståelse for, hvordan mål og tillid spiller sammen for at muliggøre autonomi, gennemsigtighed og værdiskabelse
 • Sæt markedslederskab og bæredygtighed i forbindelse med nysgerrighed, løbende tilpasninger og empirisme
 • Forstå, hvordan du kan bruge EBM og KVA'er til at fokusere målinger på at forbedre markedsværdien og de operationelle kapaciteter

Hvem bør deltage på dette kursus?

PAL-EBM er for ledere (herunder executives, ledere, Scrum Masters, Product Owners, coaches og konsulenter), som:

 • Er ansvarlige for succesfulde produktleverancer eller Agile transformationer og søger en metode til at måle og demonstrere succes på
 • Leder efter et rammeværk, der identificerer forbedringsområder, som øger organisationens forretningsmæssige agilitet, herunder nedbringer tid til at omstille sig for at imødegå nye udfordringer og levere kundeværdi
 • Ønsker at hjælpe deres organisation med at omfavne empiri og eksperimentering for at finde løsninger på komplekse problemer (hvor mere er ukendt end kendt, eller hvor situationen ændrer sig hurtigt)
 • Ønsker at formulere mål og metrikker på en måde, der fremmer selvledelse og giver teams mulighed for at forstå sammenhængen mellem deres arbejde og den værdi, som deres organisation leverer, og den værdi, som deres kunder modtager
 • Ønsker at være mere effektive i deres måde at måle succes på ved at bruge agile målinger i stedet for traditionelle målemodeller

Deltagerne skal have læst Evidence-Based Management Guiden, have en forståelse for agile praktikker og et ønske om at bevæge sig væk fra traditionelle, plandrevne arbejdsmetoder og målemodeller, men de behøver ikke have specifik erfaring med Scrum.

Professional Scrum certificering

Alle deltagere, der afslutter dette kursus, vil modtage et password til at prøve PAL-EBM-certificeringen (Professional Agile Leadership - Evidence Based Management). Den brancheanerkendte PAL-EBM-certificering kræver en minimumsscore på 85 %. Deltagere i PAL-EBM-kurset, der forsøger PAL-EBM-certificeringen inden for 14 dage efter modtagelsen af deres gratis adgangskode og ikke opnår en score på mindst 85 %, får et andet forsøg uden ekstra omkostninger.

Andre kurser, du bør overveje

Kurset Professional Agile Leadership- Essentials hjælper ledere med at forstå, hvordan de bedst kan støtte agile teams, og er en ideel forberedelse til PAL-EBM, men er ikke en forudsætning.

Planlagte PAL-EBM kurser

Track Record

Tidligere studerende har anvendt deres nye færdigheder i følgende organisationer
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/LEGO-Logo.png
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/novonordisk.png
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/roche.png
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/TDC.png
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/tryg.png
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/alka-forsikring.png
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/codan.png
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/atp.jpg
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/ufm.png
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/velux.png
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/Sampension.png
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/centrica.png
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/kbhkommune.png
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/hk.png
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/gn.jpg
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/sdc.png
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/appension.jpg
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/ase-logo.png
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/lb-forsikring.png
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/Industriens-Pension.png
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/sikkerhdsstyrelsen.jpg
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/ida.png
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/lb-forsikring.png
https://21leadership.com/wp-content/uploads/2022/12/VP-Securities-1.png